วิวัฒน์ สมบัติหลาย ประธานกลุ่มธรรมาภิบาล เข้ายื่นหนังสือ ต่อ รมต.คมนาคม เนื่องจากการทำถนน ทำจราจรติดขัด ช่วงมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา

Publish 2019-08-27 21:29:05


วันนี้ 27 ส.ค.62 เวลา 12.30 น.ที่กระทรวงคมนาคม นายวิวัฒน์ สมบัติหลาย ประธานกลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือร้อนในการสัญจรในถนน เนื่องจากการจราจรติดขัดขนาดหนักในถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรี-ฉะเชิงเทราที่มีการก่อสร้างขยายถนนเป็น 6 ช่องจราจรในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 ตอนนครเนื่องเขต-ฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 11 กม.

 

 

           โดยกลุ่มธรรมาภิบาลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นการดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 จะสิ้นการก่อสร้างในวันที่ 18 เมษายน 2563 รวมเวลาในการก่อสร้าง 810 วัน และพบปัญหา คือ ผู้ก่อสร้างไม่พยายามให้ความสำคัญและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อประชาชนที่ใช้ถนนโดยไม่ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนในจุดที่น่าเป็นอันตรายหลายๆจุด ไม่มีเครื่องป้องกันหรือป้ายสัญลักษณ์ป้องกันอุบัติเหตุในหลายๆจุด และ มีการวางอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างอยู่ในแนวลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนน

 

 ประการสำคัญที่สุดคือทำการก่อสร้างโดยไม่ดำเนินการและไม่มีมาตรการที่จะแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องจราจรติดขัดแบบวินาศสันตะโรมาอย่างยาวนานจนประชาชนผู้ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 304 ช่วงมีนบุรี-ฉะเชิงเทราต่างเดือดร้อนมากว่า 3 ปี จึงอยากให้นายศักดิ์สยาาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ดูข้อเท็จจริงและเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่วน